Wat zijn dienstencheques?

De dienstencheque is een betalingsbewijs waarmee men erkende ondernemingen kan betalen voor huishoudeljke klussen verricht in België.


Puuur kiest voor elektronische dienstencheques.

Milieuvriendelijk, praktisch én veilig, kies ook voor de elektronische dienstencheque.

Stap nu over!


Hoeveel kost een dienstencheque

U betaalt als gebruiker 9 euro per dienstencheque. Na fiscale aftrek bedraagt de werkelijke kostprijs nog slechts 6,30 euro.

Deze prijs geldt voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques. Voor de volgende 100 dienstencheques betaalt u telkens 10 euro.

U kan per gebruiker 500 dienstencheques per kalenderjaar aankopen met een beperking van 1.000 dienstencheques per gezin. Als gezin is het dus voordeliger om de eerste 400 dienstencheques aan te kopen op naam van partner 1 en de volgende op naam van partner 2.

U betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur huishoudhulp.

Waar kan ik dienstencheques bestellen?

Puuur zorgt voor een gemotiveerde huishoudhulp en regelt de dienstverlening. Uw dienstencheques moet u zelf bestellen bij Sodexo.

1. Inschrijven bij Sodexo

Om dienstencheques te bestellen, moet u zich inschrijven bij Sodexo, dit is het bedrijf dat de dienstencheques beheert.

Hier vindt u het online inschrijvingsformulier.

2. Dienstencheques bestellen

Na inschrijving ontvangt u uw gebruikersnummer. Nu kan u de dienstencheques bestellen.

Maak 9€ per dienstencheque over op de bankrekening vermeld in uw bevestiging van inschrijving.

De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques. Geef uitsluitend uw gebruikersnummer op in het vak "gestructureerde mededeling" van uw overschrijving.

Hoe lang zijn dienstencheques geldig?

Dienstencheques aangekocht vanaf 1 maart 2019 zijn 12 maanden geldig. De cheques die werden aangekocht vóór 1 maart 2019 zijn 8 maanden geldig. Houd de geldigheidsdatum van uw dienstencheques goed in de gaten, u kan ze uitsluitend tijdens deze periode gebruiken. Heeft u nog dienstencheques die bijna dreigen te vervallen, dan kan u bij Sodexo een aanvraag doen voor omruiling.

Wat moet ik doen als ik niet voldoende dienstencheques heb wanneer mijn huishoudhulp komt?

U betaalt uw huishoudhulp altijd het volledig aantal dienstenchques. Wanneer u toch eens niet over voldoende dienstencheques beschikt, vult u onze 'verklaring ontbrekende papieren dienstencheques' in en geeft dit mee aan uw huishoudhulp. U brengt de betaling van uw achterstallige dienstencheques zo snel mogelijk in orde.

Bij niet tijdige betaling zijn wij genoodzaakt de geleverde prestaties te factureren aan een geïndexeerd bedrag van 24 euro per uur. Hiervoor kunnen administratieve kosten aangerekend worden.

Tip: maak gebruik van elektronische dienstencheques. op die manier heeft u meer zicht op uw portefeuille.

Hoe werkt het fiscaal voordeel?

Uw aankoop van dienstencheques geeft u recht op een belastingvermindering, afhankelijk van uw woonplaats (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstekelijk Gewest)

Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. Doet u uw aangifte online via Tax on Web? Dan staan deze gegevens al voor u ingevuld.

Ook voor gebruikers met een laag inkomen. Gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. Voor aanvraag tot terugbetaling moet u uw belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest indienen.

Als u geen belastingbrief ontvangt, kan u die aanvragen bij uw lokaal belastingkantoor.

Meer informatie: contactcenter FOD Financiën, 0257/257 57 (gewoon tarief).

Wat is het verschil tussen papieren of elektronische dienstencheques?

Papieren dienstencheques

U geeft één dienstencheque per gepresteerd uur aan uw huishoudhulp en u vult ook het document ‘overzicht geleverde prestaties’ in en laat dit ondertekenen door uw huishoudhulp. Dit document dient als bewijs voor uw betaling.

Vul dienstencheques volledig in met blauwe of zwarte inkt:

  • noteer de datum van de prestatie
  • kruis de soort activiteit van de prestatie aan
  • plaats uw handtekening

Elektronische dienstencheques

Om van dit systeem gebruik te maken, moet u een telefoon of GSM ter beschikking stellen die uw huishoudhulp kan gebruiken.

Dit nummer moet in uw dossier bij Sodexo geregistreerd staan.

Wanneer uw huishoudhulp haar/zijn prestaties uitgevoerd heeft, bevestigt zij/hij deze met uw telefoon- of GSM-toestel aan Sodexo.

Uw huishoudhulp bevestigt via haar persoonlijk toegangscode het type prestatie, het aantal gepresteerde uren en de code die met deze prestatie overeenkomt. De datum wordt automatisch geregistreerd. Ondertussen maken de meeste huishoudhulpen gebruik van de Sodexo-app waarmee ze snel en eenvoudig de prestaties kunnen ingeven. 

Puuur valideert deze prestatie ten laatste 5 dagen na de prestatie. Vanaf dan heeft u zelf ook nog 4 werkdagen tijd om de prestatie goed te keuren of te betwisten. Wanneer u niets onderneemt, wordt de prestatie 9 dagen na de prestatiedatum gevalideerd zonder uw tussenkomst.

Wij verwachten dat u voldoende elektronische dienstencheques ter beschikking stelt. U kan op elk moment het saldo van uw dienstencheques raadplegen via internet of via de mobiele app 'Dienstencheques by Sodexo'.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn dienstencheques??

In een aantal bijzondere gevallen kan u dienstencheques laten terugbetalen of omruilen. Bijvoorbeeld bij verlies of diefstal, wanneer u wilt overschakelen van papieren dienstencheques naar elektronische (of omgekeerd), wanneer u uw dienstencheques niet ontvangen heeft,…

Wist u dat zelfstandige moeders recht hebben op gratis dienstencheques ?

Als zelfstandige moeder heeft u, wanneer u uw werkzaamheden hervat, via uw sociale verzekeringskas recht op 105 gratis dienstencheques.

U dient de aanvraag voor moederschapshulp in bij uw verzekeringskas. Dit kan ten vroegste vanaf de 6e maand van uw zwangerschap en ten laatste 15 weken na de geboortedatum. Alleen aanvragen die binnen deze termijn ontvangen worden, komen in aanmerking.

De sociale verzekeringskassen verstrekken u de attesten en inschrijvingsformulieren. Zij kennen ook de 105 dienstencheques toe en dienen de aanvragen bij Sodexo in.