Puuur

Overzicht feest- en brugdagen waarop uw huishoudhoudhulp niet werkt

Feest- en brugdagen

  • maandag 17/04/2017, Paasmaandag
  • maandag 01/05/2017, Feest van de Arbeid
  • donderdag 2505/2017, O.H.-Hemelvaart
  • vrijdag 26/05/2017, brugdag
  • maandag 05/06/2017, Pinkstermaandag
  • vrijdag 21/07/2017, Nationale feestdag
  • maandag 14/08/2017, brugdag
  • dinsdag 15/08/2017, O.L.V. Hemelvaart
  • woensdag 01/11/2017, Allerheiligen    
  • maandag 25/12/2017, Kerstmis

Andere afwezigheden van uw huishoudhulp

Wanneer uw huishoudhulp om een andere reden afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of opleiding, dan zal u hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht worden.